Ny kurs i landbrukspolitikken for å løse klimakrisen

Etter flere år med forhandlinger ble det lørdag 12.12.15 enighet om en ny global klimaavtale i Paris.

De store utfordringene med å produsere mat i flere områder pga klimaendringene må løses.
- Det vil kreve en politisk omstilling, og vi har løsningen for hvordan dette kan gjøres, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

- Denne avtalen løser ikke klimakrisen, men den sender et svært sterkt signal til Norge og resten av verden om at gjennomgripende endringer må til, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg
Under klimamøtet i Paris har det kommet mange sterke vitnesbyrd som viser at klimasaken er et spørsmål om liv eller død. Hele nasjoner står i fare for å forsvinne i havet, flere områder vil få problemer med å produsere mat, og jordens dyr og planter er sterkt truet.
- Å begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader vil bidra til å sikre de mest sårbare, fremhever Merete Furuberg.
Paris-forhandlingene drøftet de store utfordringene med å produsere mat i flere områder pga klimaendringene.
- Her er det ikke nok med såkalte «klimasmarte» løsninger, der man turer på som før og reparerer i etterkant, understreker leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Merete Furuberg. Det må til ny kurs i landbrukspolitikken dersom vi skal løse klimakrisen. Agroøkologiske prinsipper må legges til grunn for å redde miljøet og bidra til at jordbruk og matproduksjon blir en del av klimaløsningen.

2 Vedlegg:
1. Definisjon av forskjellen mellom «klimasmart» og agroøkologi:
Agroøkologi som hovedtanke er jordbruk på naturens premisser, med så varsomme og gjennomtenkte inngrep som råd. Agroøkologi bygger på den grunnoppfatninga at naturen er kompleks og i hovedsak utenfor menneskets kontroll. Vi må tilpasse oss naturen framfor å tilpasse naturen til oss.
«Klimasmart» jordbruk som hovedtanke er å sette menneske og teknologi i førersetet, å redusere utslipp og forurensing ved inngrep og styring. Klimasmart jordbruk bygger på den grunntanken at naturen er forståelig og kontrollerbar for mennesket, og at vi derfor kan tilpasse naturen til oss.
Agroøkologi arbeider for å fjerne årsakene til klimaforverringer og miljø-ødeleggelser, mens klimasmart jordbruk i hovedsak går inn for å reparere etter at skadene er oppstått.

2. Sentrale punkter i Paris-avtalen:
• Den globale oppvarmingen skal holdes godt under 2 °C, og verden skal anstrenge seg for å begrense temperaturøkningen