Ny nettside om matjord

Fylkesmannen i Buskerud har nå lansert nettsida matjorda.no, som er en del av den norske markeringen av FNs internasjonale år for matjord.

Matjorda.no eies og drives av fylkesmannen i Buskerud, og har blitt til med støtte fra Landbruksdirektoratet, og i samarbeid med en rekke organisasjoner.

Sidens innhold og ikke minst kalender blir utvidet etter hvert, og målet er at nettsiden blir en god ressurs i Jordåret.

Lær mer om hvorfor jorda er viktig og hvordan matjorda er truet. Bidra til å spre ordet om hvorfor sunn jord betyr sunt liv!

Øvrige samarbeidspartnere:
Bygdø Kongsgård
Ø Q – økologisk mat i storhusholdninger
Bjørvika Utvikling AS
Growlab
Kore – formidling av mat- og jordforskning
Skog og Landskap
Oikos
Norges Bondelag
Bio- dynamisk forening
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Debio
Bioforsk
Norsk Landbruksrådgiving
Det norske hageselskap


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 2
(landsmoteapning.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 6
(kombiku-middag.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 7
(fransk-dyreparkulv.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 10
(gardsreportasje-vigdenes.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 9 - 15 november side 24
(laviacampesina.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as