Prosjektleder til vårt prosjekt "Matnyttig"

Prosjektet skal gjennomføres i tidsrommet 2017-2019. Stillingen vil være en 100% stilling. Arbeidssted er vårt hovedkontor i Akersgata 41 i Oslo.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en interesseorganisasjon som arbeider for å fremme interessene til landbruket, bygdene og distrikts-Norge. Organisasjonen har i underkant av 7000 medlemmer over hele landet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag har som målsetting at det skal drives aktivt, miljøvennlig landbruk over hele Norge, som en viktig basisnæring for verdiskaping, sysselsetting og bosetting, og at landbruket skal være produsent av god og trygg mat, kulturlandskap, fellesgoder for storsamfunnet og andre varer og tjenester storsamfunnet etterspør.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag søker etter

Prosjektleder til vårt prosjekt «Matnyttig»

Prosjektet skal gjennomføres i tidsrommet 2017 - 2019. Stillingen vil være en 100 prosents stilling. Arbeidssted er ved vårt hovedkontor i Akersgt. 41 i Oslo.

Prosjektet skal mobilisere flere råvareprodusenter til å bli videreforedlere og omsettere av lokalmat samt inspirere flere til å starte med andelslandbruk.

Vi søker etter en person med gode kunnskaper om og interesse for videreforedling av lokale råvarer. Prosjektleder vil ha ansvar for:

  • Videreutvikle et nettverk av matinspiratorer
  • Mobilisere råvareprodusenter til å starte med videreforedling
  • Arbeide for å bedre rammevilkårene for lokalmatprodusenter
  • Mobilisere flere bønder til å starte andelslandbruk

Tidligere erfaring fra prosjektledelse er en fordel.

Sekretariatet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag består av 8 personer. Vi har et godt arbeidsmiljø og fleksible arbeidstidsbestemmelser. God arbeidslyst og en positiv innstilling til arbeidet er nødvendige forutsetninger.

Lønn etter avtale. Fri jul og påske. Spørsmål om stillingen kan rettes til Olaf Godli eller John Petter Løvstad på tlf. 22 00 59 10. For øvrig kan du finne informasjon om oss på vår hjemmeside: www.smabrukarlaget.no

Skriftlig søknad sendes innen mandag 13. februar 2017 til Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Akersgt. 41, 0158 Oslo, eller via e-post til post@smabrukarlaget.no

 Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as