Siv-Elin Krutvik - prosjektleder "REKO - veien videre"

Siv-Elin Krutvik er prosjektleder av prosjektet «REKO – Veien videre». Hun har fulgt REKO-konseptets utvikling siden april 2018 og har like lenge administrert REKO-ringen Trondheim. Hennes fagområde er strategisk samarbeid og kommunikasjon i tverrfaglige prosjekt.

REKO betyr REttferdig KOnsum og er en digital delingsplattform. Salgsmodellen ble grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. REKO fungerer som en salgskanal for lokale matprodusenter og kunder, uten mellomhender. Med REKO blir lokal mat lettere tilgjengelig for kundene. Det er om lag 40 aktive ringer i Norge pr. september 2019, og over 220 000 kundemedlemmer. Reko-ringene drives frem med flat struktur og hver enkelt ring er selvstendige.

Salgsfenomenets suksess og økt oppmerksomhet rundt Reko-ringer har ført til stor interesse fra produsenter. Dette har ført til at potensialet for å løfte lokalmatsatsingen og mobiliseringen er stor.  Etablering av Reko-ringer i Norge har bidratt ytterligere til større behov for tett oppfølging i de enkelte ringene og økt fokus på kvalitetssikring.

Gjennom prosjektet «REKO – Veien videre» i regi Norsk Bonde- og småbrukarlag, skal det arbeides med kvalitetssikring i videreutviklingen av Reko-konseptet, og med drift og fremvekst av Reko-ringer i Norge.

Formålet er å fremme mulighetene og få småskalaprodusentene i landbruket til å være med lengre i selve næringskjeden gjennom etablering av flere Reko-ringer.

Siv-Elin Krutvik er prosjektleder av prosjektet «REKO – Veien videre». Hun har fulgt REKO-konseptets utvikling siden april 2018 og har like lenge administrert REKO-ringen Trondheim. Hennes fagområde er strategisk samarbeid og kommunikasjon i tverrfaglige prosjekt. Fra USA har hun med seg fagkompetanse om samspillet mennesket og teknologisk utvikling, herunder digital teknologi. Hun har tidligere arbeidet med større prosjekt ved NTNU, samt som rådgiver i kommunesektoren.

Siv-Elin vaks opp på småbruk på trøndelagskysten. I tillegg til melkeproduksjon dyrket foreldrene større mengder poteter og grønnsaker ikke bare til eget bruk men også til lokalbefolkninga. I vinterhalvåret dreiv far også sjarkfiske.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as