Leder i NNN, Jan Egil Pedersen, sammen med Merete Furuberg, Arne Lofthus og Ragnhild Elvestad. Foto: Leonid Rødsten

Støtter den politiske streiken

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter den politiske streiken mot liberaliseringen i arbeidsmiljøloven.

Regjeringen ønsker å innføre endringer i arbeidsmiljøloven, blant annet ved å gi generell adgang til midlertidige ansettelser og utvidelse av grensene for overtid per uke og måned. Dette vil over tid bety en svekkelse av rettighetene arbeidstakerne har i forhold til fast ansettelse og regulert arbeidstid. Dette er grunnen til at LO, Unio, YS, og Utdanningsforbundet i dag går til generalstreik fra klokken 14.00 til 16.00.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter streiken!


Velg ditt fylkeslag