Studietur til Nice og alpene

Små bruk – store muligheter!

28.mars – 2. april 2019

For tilkomne, nye og etablerte bønder.

Kunnskap og inspirasjon om omsetningsformer for småskala mat. Bygg nettverk med andre deltakere.

Pris pr. deltaker: Enkeltrom kr. 8 900.- Dobbeltrom kr. 7 600.- Mulighet for 3 og 4 mannsrom (vil senke prisen ytterligere).
 
PS: Deltakerne må selv ordne tur –retur Norge-Nice. Dette kommer utenom deltakeravgiften.
 
Reiseleder og info: Yvonne Tonnaer, yvonne.tonnaer@gmail.com. Tolk: Ole Jacob Christensen
 
Påmelding innen 15. januar til oppland@smabrukarlaget.no el. tlf. 480 63 555 Påmelding er bindende ved betaling av deltakeravgift til konto: 9365 12 04052. Merk betalingen: Studietur Nice.  
 

/share/mime/48/pdf.png Studietur til Nice og alpene
(alpetur.pdf, 468kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as