Ulv i norsk natur

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har følgende henstilling til Stortingets energi- og miljøkomite i forbindelse med behandlingen av Meld.St.21 (20015-2016).

  • VEDTA AT DET IKKE SKAL LEGGES OPP TIL YNGLENDE ULV I NORGE

/share/mime/48/pdf.png Ulv i norsk natur
(st.meld-21-2015-16-ulv.nar.pdf, 218kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as