Ansatte

Generalsekretær
Olaf Godli

Internnummer 22 00 59 13

Mobil: 97 54 61 42

olaf@smabrukarlaget.no

Assisterende generalsekretær
John Petter Løvstad

Internnummer 22 00 59 14

Mobil: 45 02 52 12

john.petter@smabrukarlaget.no

Rådgiver
Johan Warlo

Internnummer 22 00 59 19

Mobil: 90 08 94 33

johan@smabrukarlaget.no

Økonomikonsulent
Romelia Brataker

Internnummer 22 00 59 16

romelia@smabrukarlaget.no

Medlems- og Organisasjonskonsulent
Cathrine Petersson

Internnummer 22 00 59 15

medlem@smabrukarlaget.no

Kontormedarbeider
Kristin Lia

Internnummer 22 00 59 10

post@smabrukarlaget.no

Organisasjonskonsulent

Mette Haagensen

Mobil: 466 19 872

mette@smabrukarlaget.no

Prosjektleder Matnyttig

Rebekka Bond

Mobil: 450 59 671

rebekka@smabrukarlaget.no

Medlemsverver

Terje Holen

Mobil: 909 72 675

terje.holen@smabrukarlaget.no

Rådgiver, bank og forsikring (20 %)

Svein Løken

Mobil: 90 04 28 83

sv.l@online.no

Avisa Bonde- og Småbruker

Redaktør
Leonid Rødsten

Mobil: 48 25 37 00

leonid@smabrukarlaget.no

 

Prosjekter

Slipp oss til - undom inn i landbruket/Gardsbruk.no
Torgeir Vestre

Direkte telefon: 22 00 59 17

Mobil: 41 75 86 50

post@gardsbruk.no / torgeir@smabrukarlaget.no

Grønt Spatak
Thea Marie Kvam

Telefon: 98 66 57 43

theak@nu.no

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as