Agroøkologi-konferanse i Roma

Matproduksjon, dvs måten vi produserer på og alle aspekter rundt dette, som sosiale, økonomiske, økologiske og kulturelle (agroøkologi) er viktige tema for tiden.

Forrige uke ble det organisert en internasjonal konferanse av FAO, "Roma-II International Symposium on Agroecology".

José Graziano da Silva's, FAO sin generaldirektør holdt en avslutningstale der han blant annet sa:"There is no way to do agroecology without putting farmers, indigenous peoples, nomadic pastoralists and other small-scale producers in the centre"

La Via Campesina sin stemme var tydelig til stede. Det er viktig at vi som produserer mat og dyrker jorda blir hørt. Agroøkologi er en måte å leve på, i harmoni med naturen rundt oss.

For oss i Norge handler dette om å produsere mat, mest mulig, basert på lokale ressurser, å ha mulighet til å produsere sunn mat på mindre store og mellomstore enheter og at dette skal være lønnsomt.

Matsuverenitet og matsikkerhet er en del av agroøkologi. Retten for et land til å produsere nok og sunn mat.

La Via Campesina oppfordrer de europeiske landene å støtte Peasants Rights erklæringen som kommer opp til behandling i FN, New York, i september.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as