Erstatningsoppgjør rovviltskader Hedmark

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber med dette om at de samme retningslinjene legges til grunn for erstatningsoppgjøret etter årets omfattende ulveskader i Hedmark som for ulveskadene i Akershus og Oppland i 2017. Hele brevet kan du lese her.

/share/mime/48/pdf.png Erstatningsoppgjør rovviltskader Hedmark
(erstatningsoppgjor-rovviltskader-hedmark.pdf, 50kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as