Forespørsel om møte med Ola Elvestuen og Jon Georg Dale angående rovdyr

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit ber med dette om møte med statsråd Ola Elvestuen og statsråd Jon Georg Dale.

/share/mime/48/pdf.png Forespørsel om møte med Ola Elvestuen og Jon Georg Dale angående rovdyr
(fellesbrev-foresporsel-mote-29juni2018.pdf, 153kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as