Hva er en landbruksstudent uten landbruket? V/ Kirsti Winnberg, leder i ungdomsutvalget i NBS

Dette innlegget er først publisert på Landbruksbloggen 01.02.16 (Nationen/Norsk Landbrukssamvirke), men er noe omarbeidet.

I Bondebladet kunne man i fjor lese at framtida har behov for 4 600 nye landbruksstudenter. En gledelig nyhet for meg. Jeg studerer jo landbruk. Dette betyr vel at jeg får jobb når jeg er ferdig! Eller?

Landbruket både i Norge og internasjonalt står ovenfor mange komplekse problemstillinger som må løses av kloke hoder. Økt matproduksjon i en verden med store klimaendringer, overgangen fra oljeøkonomien til bioøkonomien og et husdyrhold som aldri går på akkord med dyrevelferden krever evne til nytenking, innovasjon og utvikling av ny teknologi i landbruket.

Landbruksstudier krever et levende landbruk. Men det krever en annen ting også. Det krever et levende norsk landbruk der vi – framtidas generasjon med landbrukskompetanse – kan ha beina trygt plassert på jorda. For hva er vel landbrukskunnskap verdt uten landbruket?
Landbruksstudier handler ikke om å studere noe som kan produseres på et samlebånd i løpet av en dag.
Vi studerer lys levende dyr, planter og biologiske systemer som må ivaretas i alt sitt fantastiske mangfold. Disse biologiske systemene er så avanserte at vi ikke har sjanse til å skape noe lignende selv.
Godt avlsarbeid krever levende dyr
Mitt eget studium – husdyrvitenskap – har stått for det avlsarbeid som gjorde NRF-kua vår til eksportvare og la grunnlaget for det norske fiskerinæringseventyret vi bærer fruktene av i dag.
Men godt avlsarbeid krever faktisk levende, store populasjoner av dyr plassert i ulike miljø – i praksis betyr dette en spredt og mangfoldig bruksstruktur med landbruk over hele landet.
Vil vi miste vårt potensiale?
Om vi marginaliserer norsk landbruk står vi i fare for å miste det store potensialet vi i Norge har for å løse de store biologiske utfordringene.
Skal vi la andre land som bevarer produksjon basert på biologiske ressurser gå i bresjen? Eller skal vi legge føringene for synergiene mellom avansert teknologi og biologi når vi må gå fra fossilt til fornybar karbon?
Vi må ikke la oss lokke av kortsiktig økonomisk gevinst
Politikerne er veldig opptatt av at norsk landbruk stadig skal utvikle seg selv, effektiviseres og stå for nyskapning samtidig som det skal bli mer miljøvennlig.
Paradokset bak det industrialiserte landbruket er imidlertid at det minsker mulighetene vi har til å skape nye løsninger basert på biologiske systemer.
Produksjonsomfang er en viktig rammefaktor for økonomien i landbruket, men vi må ikke la oss lokke av kortsiktig økonomisk gevinst når vi har en mye større gullgruve rett foran oss her i Norge.
Jeg som landbruksstudent har en oppfordring
Jeg har en oppfordring til politikerne som ønsker høyere kompetanse i landbruket og flere utdannede kandidater innenfor den grønne økonomien; bevar mangfoldet av de biologiske systemene vi har – bevar landbruket vårt!
Det kan vise seg å være kilden til Norges nye karbonformue.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as