7th Conference LVC

7th Conference har startet! Med baltisk dans, skuespill og musikk. Mange klemmer, smil og tårer. Ja, en stor familie💚. Konferansen varer i 4 dager.

Onsdag var fokuset på historien til La Via Campesina (LVC). De forskjellige regioner / verdensdeler presenterte situasjonen og historie fra de ulike land. Torsdag handler det om dagens situasjon, på fredag om framtiden og på lørdag avslutter vi konferansen med uttalelser og en erklæring.
Felles for regionene er at LVC vokser og er aktivt. Det var/er felles problemer som økt kapitalisme, internasjonale bedrifter som kjøper opp rettigheter og liberalisering av landbruket. Landgrabbing, mindre demokrati og mer vold (paramilitaire) ble nevnt flere ganger. Situasjonen til småbrukere i verden er mer ustabil.
Løsninger er agroøkologi, matsuverenitet, internasjonal solidaritet, større politisk bevissthet, WTO utenfor matproduksjon og lov/regelverk for bruk av matjord.
Klimaendringer ble nevnt, spesielt uforutsigbar vær og ekstrem vær.
Jeg snakket nettopp med ei dame fra Sør Afrika, som fortalte at utenlandske bedrifter graver opp uranium ved øst kysten. Folk som protesterte har blitt drept, landsbyer har blitt fjernet, fisken og småskala fiskeri er borte og mange har fått kreft. Gjennom dagen hører vi sånne historier.
Jeg er stolt over at NBS er medlems organisasjon i LVC. Sammen er vi flere enn 200 millioner medlemmer. Det betyr noe!

Marielle de Roos


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as