Støtte til FNs erklæring om bøndernes rettigheter !

European Coordination la Via Campesina (ECVC) har tatt initiativ til denne underskrift kampanjen. Den er er rettet mot regjeringer og ledere i Europa.

Vi oppfordrer dere til å underskrive ved å følge linken nederst i den engelske teksten.

Norge burde arbeide for at FN vedtar erklæringen om rettigheter til småskala og mellomstore matprodusenter i verden.

Utviklingen i matproduksjonen i verden går i feil retning.
La Via Campesina (LVC) med sine medlemsorganisasjoner kjemper for å snu dette, og er initiativtaker til en erklæring om bønders rettigheter.
En FN-erklæring vil være det mest kraftigste juridiske instrumentet mot misbruk av mennesker og befolkningsgrupper i rurale områder, for eksempel 'landgrabbing'.
Avstemningen om erklæringen vil være i september 2018, FN, New York

Erklæringen er et solid fundament i forsvaret for sunne, bærekraftige matssystemer og kosthold i FAO sitt arbeid, med å bekjempe sult og fattigdom ved å satse på landbruk- og distriktsutvikling og la folket selv ta hånd om og bruke sine naturressurser ( = agroøkologi).

Frihandel, agroindustri og økonomisk globalisering har spredt seg over alle verdensdeler, noe som har ført til et matproduksjonssystem som forsterker i stedet for å løse problemene med matmangel og klima / miljø ødeleggelser.
WTO setter press på statene for å svekke deres politikk for matsikkerhet og matsuverenitet. Agroindustrien får større makt over maten vi spiser. Biodiversiteten blir mindre, frø blir privatisert og levende organismer patenterte.

Erklæringen tar opp fundamentale menneskerettigheter. For oss bønder er tilgang til land, rett til frø, rett til vann, rett til matsuverenitet og rett til en anstendig inntekt avgjørende.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag ønsker at alle på kloden skal ha rett til nok mat og drikke. Bønder som matprodusenter er helt avgjørende for at dette kan skje. Kun ved å satse på en bærekraftig matproduksjon vil man oppnå å løse globale problemer som matmangel og klimaendringer.

Med vennlige hilsen

Marielle de Roos,
styremedlem i La via Campesina Europa (ECVC),
medlem i internasjonalt utvalg av NBS
tlf 95082958

/share/mime/48/pdf.png Pressemelding!
(2018-07-24-pr-ep-report-peasant-rights-en.pdf, 965kB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as