Erklæring fra LVC samlingen i World Social Forum i 2016

"Vi ikke bare tror at en annen verden er nødvendig, men medlemmene av La Via Campesina har allerede begynt å bygge en bedre verden." (Carlos Marentes, co-koordinator for Nord-Amerika-regionen i LVC)

Representanter for medlemsorganisasjoner fra La Via Campesina fra Nord-Amerika-regionen deltok sammen med medlemmer fra Europa, Palestina og Brasil i World Social Forum i Montreal, Quebec fra 9 til 14 august 2016.

Representanter for medlemsorganisasjoner fra La Via Campesina fra Nord-Amerika-regionen (Union Paysanne fra Quebec, National Farmers Union, Canada, National Family Farm Coalition, Rural Coalition og Border Agricultural Workers prosjekt fra USA), ledsaget av LVC medlemmer fra Europa, Palestina og Brasil deltok i World Social Forum i Montreal, Quebec fra 9 til 14 august 2016.

Vi bekreftet vår støtte til kampen for å avslutte monopolet av kontroll av jordbruket i Quebec, og legger vår stemme til kravet om at "Det er ingen matsuverenitet uten bondesuverenitet".

I vår pressekonferanse den 11. august erklærte Maxime Laplante følgende: "Situasjonen er ekstremt spesiell ved at det i Quebec bare er en organisasjon som har rett til å representere bøndene her til å forhandle med regjeringen eller til å gripe inn i forvaltningen av markedsplaner, markedsføring, etc. Det er organisasjonen "Union des PRODUCTEURS Agricoles (UPA)".

La Via Campesina Nord-Amerikas kvinnekoordinator og nestleder av "National Family Farm Coalition" Dena Hoff uttalte: ''Hele regionen La Via Campesina står bak kravet om anerkjennelse fra myndighetene i Quebec som stemmen til bøndene som sliter for matsuverenitet. "

LVC delegasjonen deltok entusiastisk i åpningen i mars, i mange workshops, paneler og forsamlinger på temaene matsuverenitet, retten til mat, agro-økologi, jordreform og fremtiden for World Social Forum. Dette var blant temaene det ble samarbeidet om sammen med mange allierte organisasjoner.

Som Dena Hoff, u