Har du lyst å delta på et europeisk seminar om agroøkologi ?

Et europeisk samarbeidsprosjekt

Erfaringsutveksling om agroøkologi

Peasant to Peasant Agroecology (P2P Agroecology) er et samarbeidsprosjekt mellom seks medlems- organisasjoner i European Coordination la Via Campesina (ECVC).

Prosjektet vil bestå av flg gjenværende seminarer organisert etter tema:

-        21-24 oktober 2019: rekruttering, generasjonsskifte og overføring av kunnskap i Belgia

-        Vinter 2019/2020: i Romania med tema biodiversitet

-        våren 2020: i Italia om teknologisk suverenitet / uavhengighet

-        Sommer 2020: lokal utvikling av agroøkologi i Frankrike

Deltakelse er gratis; kost, overnatting og reise blir dekt av prosjektet.

Til hvert seminar kan 2-3 medlemmer fra NBS delta. Deltakere til de forskjellige seminar skal dele erfaringer med hverandre og med NBS som organisasjon.

Er du interessert i å delta i et internasjonalt seminar og / eller ønsker mer informasjon,

ta kontakt!

Kontaktperson:

Marielle de Roos

tlf 95082958,

lofoten-gardsysteri@online.no


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as