LVC konferanse Guira de Melena, Cuba

ANAP-den Cubanske ekvivalenten for NBS, The National Association of Small Farmers (ANAP), var vertsorganisasjon for den første globale konferanse om agroøkologi skoler og treningsprosesser, organisert av La Via Campasina (LVC).

Rundt 100 delegater fra LVC sine medlemsorganisasjoner i Afrika, Amerika, Europa og Asia deltok. Målet var å bygge felles strategier som vil styrke arbeidet med å utvikle en global treningsmodell fokusert på agroøkologi.

Fra Europa deltok vi med en delegasjon av 5 personer.
I Cuba besøkte vi agroøkologiske gårder der ''Campesinx - Campesinx'' (bonde til bonde utveksling) metodikk ble brukt. Denne metoden er utviklet av ANAP.
I arbeidet med å utvikle felles strategier utvider vi denne metoden, på en måte at bonde organisasjoner lærer fra hverandre.

Målet til denne første verdensomfangende konferanse var å utdype refleksjoner og debattere om agroekologisk trening og formasjon og å dele, oppdatere og definere felles synspunkter og handlingslinjer i politisk og teknisk trening i agroekologi for den kommende perioden. I tillegg bekrefter vi igjen prinsippene om agroekologi som uttrykt i Nyéléni-erklæringen.
La Via Campesina har utviklet småbruker skoler og treningsprosesser innenfor agroekologi - basert på både formell og uformell utdanning - på alle kontinenter. Disse skolene kombinerer teknisk og politisk trening basert på dialog og utveksling av erfaringer.
I dette arbeidet er det viktig at grasrot organisasjoner, som medlemsorganisasjoner i LVC, får utvikle selv sine trenings- og bevisstgjøringsprosesser.
I august fortsetter dette arbeidet i Brasil.

Europa og agroøkologiske prosesser
I European Coordination la Via Campesina (ECVC) har vi utarbeidet et nettverk; European Agroecology Knowledge Excange Nettwork (EAKEN). Det finnes et kart på websiden til ECVC der man finner treningssenter eller bonde til bonde trening innenfor agroøkologi. Det er mulighet for flere gårder å melde seg på. Målet er å styrke bonde -og småbrukerorganisasjoner og bønder / småbrukere gjennom erfarings utveksling. En liten arbeidsgruppe, inkludert meg, arbeider i sommer videre med å utvikle EAKEN.

Erasmus + er et annet prosjekt om agroøkologi. Dette prosjektet handler også om erfarings utveksling mellom småbrukere/ bønder innenfor i Europa. Vi får svar om vi får finansiering får dette prosjektet i juli. NBS medlemmer får mulighet til å delta. http://www.eurovia.org/eaken/about-us/

Gjerne ta kontakt med meg ved spørsmål
Marielle de Roos
95082958


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as