No woman - no food

LVC avholder den VII, Verdenskonferansen i Bilbao, Baskerlandet 15.-25. juli.

Her møtes mennesker fra hele verden for å dele erfaringer og ta beslutninger. Delegater fra Norge er Marielle Vink de Roos og Ilona Drivdal.

Motto er: "We feed our peoples and build the movement to change the world": (Vi brødfør verden og bygger bevegelsen som endrer verden).

Verdenskonferansen begynte med ungdomskonferansen 15.-16. juli.

"No woman - no food" Kvinnekonferansen 17. juli

Kvinnekonferansen 17.-18. ble innledet med en "mistica" fra ECVC - European Coordination for La Via Campesina: kvinnene kom inn i salen med kurver full av mat: Det er kvinnene som produserer
maten i verden. Det førte til entusiasme i salen da alle kvinnene sluttet seg til dansen.

Kvinner fra hver region i verden og fra alle kontinenter deltar. Mange av dem påført fargerike nasjonale drakter og hatter.

Elisabeth Mpofu, La Via Campesina's president, som kom fra det nåværende hovedkontoret i Zimbabwe, hold åpningstalen, eller rettere sagt, åpningssangen.

Elisabeth sang. "No women - no food", til melodien av den vel kjente Bob-Marley-sangen "No women - no cry".

Hennes budskap var: Uten kvinner ingen matsuverenitet.

Det er ingen selvfølge at kvinnekonferanser er en viktig del av La Via Campesina's agenda, sier Netty Wiebe fra Canada i sitt foredrag, med et tilbakeblikk på 25 år med kvinnekampen i bevegelsen.

Det var først på den 3. verdenskonferansen, holdt i India, at kvinnene fikk egen plass. Og det ble besluttet at kvinneandelen i ledelsen alltid skal være 50-50.

Det gode liv

Viktige tema for kvinnekonferansen er kampanjen mot vold mot kvinnene, en kampanje som aldri tar slutt og som vi må ta på alvor, fordi det er mange former for vold. Særlig ille er situasjonen for kvinnene i de fattige landene der de transnasjonale selskaper grabber land.

Eiendomsretten og retten til egne frø er viktige kampsaker.

Den østerrikske kvinnegruppen sendte en morsom videofilm som alle kan laste ned: her jodler budeiene at vi ikke har tid til vold og elendighet, vi satser på det "Gode liv for alle".

Via Campesina Austria - peasant women Direct Action in Alpbach: with choir, cows and creativity

 

 

No woman - no food


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as