/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2017
(nbs-krav-2017-2304.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbrukets felleskrav ved jordbruksforhandlingene 2017
(jordbrukets-krav-2017.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Bruddprotokoll 16. mai 2017
(bruddprotokoll-16.-mai-2017.pdf, 399kB)

/share/mime/48/pdf.png Sluttprotokoll med fordelingssskjema - jordbruksforhandlingene 2017
(sluttprotokoll-med-fordelingsskjema.pdf, 646kB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksavtale 2017-2018
(jordbruksavtale-2017-2018.pdf, 1MB)

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as