KREVER HØYERE DAGSSATS VED PÅLEGG OM HJEMMEBEITE – TIDLIG SANKING

I felles høringssvar fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kreves det at dagsatsen for å ha dyr på hjemmebeite  ved pålegg om utsatt slipp eller tidlig sanking blir økt.

/share/mime/48/pdf.png KREVER HØYERE DAGSSATS VED PÅLEGG OM HJEMMEBEITE – TIDLIG SANKING
(horingssvar-nsg-nb-nbs-satser-tidligsanking-hjemmebeite.pdf, 349kB)


Velg ditt fylkeslag

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2018
(moteplan-for-nbs.pdf, 384kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding NBS 2017-18
(arsmelding-2017-2018.pdf, 2MB)

SE POLITIKKUTVIKLINGSMØTET MED PER OLAF LUNDTEIGEN FRA 19. SEPT! TRYKK UNDER PÅ:

Klikk på lenken

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as