KREVER HØYERE DAGSSATS VED PÅLEGG OM HJEMMEBEITE – TIDLIG SANKING

I felles høringssvar fra Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag kreves det at dagsatsen for å ha dyr på hjemmebeite  ved pålegg om utsatt slipp eller tidlig sanking blir økt.

/share/mime/48/pdf.png KREVER HØYERE DAGSSATS VED PÅLEGG OM HJEMMEBEITE – TIDLIG SANKING
(horingssvar-nsg-nb-nbs-satser-tidligsanking-hjemmebeite.pdf, 349kB)


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as