Ellen Marie Tangen og Hans Bondal. Vinnere av Norsk mat- og kulturpris 2013

Landsmøte 2014

Her finner du programmet for landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, som avholdes i helga på Rica Hell Hotell. Foruten politiske innledninger om visjoner for ei ny stortingsmelding fra Hanne Maren Blåfjelldal (statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, Frp), Knut Storberget (Ap), Marit Arnstad (Sp) og Andre Skjelstad (V), vil det i løpet av helga bli avholdt flere seminarer med ulike tema, samt utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014! 

Fredag før landsmøtet blir det gjennomført styremøte og representantskapsmøte. På kvelden vil det fra 17.30 bli avholdt seminar om praktiske klimatiltak i landbruket, etterfulgt av rovviltseminar i regi av utmarksutvalget og samling for unge landsmøtedeltakere i regi av ungdomsutvalget. Under landsmøtet vil det også bli utdeling av Norsk mat- og kulturpris 2014 og temaseminar om fosfor som en kritisk faktor for framtidas jordbruk.

Program for landsmøtet:

Lørdag 1. november
09.00 Åpning av landsmøtet
Kulturelt innslag
Konstituering
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Valg av: møtesekretærer, fullmaktskomité, redaksjonskomité, reisefordelingskomité og to personer til å skrive under protokollen. Godkjenning av forretningsorden
09.30 Leders tale til landsmøtet
Ann Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag
10.15 Visjoner for arbeidet med ny melding til Stortinget om jord- og skogbrukspolitikken
Innlegg v/ Hanne Maren Blåfjelldal, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet
Innlegg v/ Knut Storberget (AP), Andre Skje