Landsmøte 4.-6. Nov 2016, Clarion hotel Oslo Airport

Politisk seminar fredag 4. nov kl. 20.00
Tema: Norsk matproduksjon med internasjonalt perspektiv
Innledere: Elisabeth Mpofu, La via Campesina
Arne Bardalen, direktør NIBIO
Trygve S. Vedum, SP

Lørdag 5.nov:

  1. Konstituering
  2. Leders tale
  3. LMD minister Jon Georg Dale
  4. Politikerpanel, debatten ledes av Aslak Bonde. Følgene deltar: LMD minister Jon Georg Dale,  Knut Storberget, Arne Lofthus m.fl.

Landsmøtet blir på Clarion hotel, Oslo Airport dvs samme hotell som i 2015. Dagene er 4.-6. November.

Fredag 4.11. er det
• Styremøte start kl. 08.30
• Forsikringssamling/opplæring Start kl. 10.00
• Representantskapsmøte start kl. 15.30
• Politisk seminar fredag kl. 20.00
Tema: Norsk matproduksjon med internasjonalt perspektiv
Innledere: Elisabeth Mpofu, (IU)
Arne Bardalen, leder Utviklingsfondet
Trygve S. Vedum SP, OK

TEMA – INNLEDERE LØRDAG 5.11.

Regjeringen kommer med en ny stortingsmelding om jordbrukspolitikken. Temaet på lørdag blir "Ny Stortingsmelding – ny retning eller mer av det samme?"

For første gang har en Landbruks- og matminister fra FrP bekreftet at han kommer til landsmøtet.

Opplegg for starten av Landsmøtet lørdag.
a. Konstituering
b. Leders tale
c. LMD minister Jon Georg Dale
d. Politikerpanel. Debatten ledes av Aslak Bonde. Følgene deltar:
LMD minister Jon Georg Dale
Knut Storberget, Ap
Arne Lofthus, fungerende leder i NBS
Etter dette går en over til landsmøtets generaldebatt, som ledes av ordførerene.

NBS er en av organisasjonene bak Landbruket Økoløft. Det blir en orientering om prosjektet v/ Aina Bartmann, som er prosjektleder.

Festmiddag lørdag.
Yngve Ekern skal lede middagen. Det vil bli kjøtt fra Per Idar Vingebakken og oster fra medlemmer.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as