Landsmøte i NBS 4. - 5. Nov

NBS er samlet til landsmøte på Clarion hotel ved Gardermoen. Selve landsmøtet tar til lørdag 4.11 kl 09.00 og avsluttes søndag 5.11 kl 12.30. På fredag 3.11 er det styremøte, forsikringssamling, representantskapsmøte, rovviltseminar, Matnyttig-prosjekt seminar og ungdomsseminar.

Antall påmeldte er 146