Landsmøte i NBS 4. - 5. Nov

NBS er samlet til landsmøte på Clarion hotel ved Gardermoen. Selve landsmøtet tar til lørdag 4.11 kl 09.00 og avsluttes søndag 5.11 kl 12.30. På fredag 3.11 er det styremøte, forsikringssamling, representantskapsmøte, rovviltseminar, Matnyttig-prosjekt seminar og ungdomsseminar.

Antall påmeldte er 146


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as