MERETE FURUBERG GJENVALGT SOM LEDER FOR EN NY PERIODE

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag har gjenvalgt Merete Furuberg som leder for en ny periode. Furuberg ble første gang valgt til leder i 2010.

Ny politisk leder nestleder er Elin Bergerud fra Buskerud og ny organisatorisk nestleder Ragnhild Bergset Elvestad fra Troms.

Hele resultatet av valgene følger:

Styret:

Leder
Ann Merete Furuberg, Hedmark Gjenvalg – for ett år

Styremedlemmer
Kjell Erik Brandstadmoen, Oppland Ny, for to år
Ragnhild B. Elvestad, Troms Gjenvalg
Torbjørn Norland, Rogaland Gjenvalg

Øvrige styremedlemmer
Arne Lofthus, Hordaland Ikke på valg
Marielle Vink de Roos, Nordland Ikke på valg
Elin Bergerud, Buskerud Ikke på valg

Politisk nestleder
Elin Bergerud, Buskerud Ny – for ett år

Organisatorisk nestleder
Ragnhild B. Elvestad, Troms Ny – for ett år

Varamedlemmer (for 1 år)

1. Katrine Kinn, Akershus Ny
2. Ragnhild G. Tunheim, Møre og Romsdal Gjenvalg
3. Olav Endre Liseter, Nord-Trøndelag Gjenvalg
4. Britt Marthinussen, Troms Gjenvalg
5. Kristian Ekre, Oppland NY

Ordførerskapet:

Ordfører
Per Anton Nesjan Gjenvalg– for ett år

Varaordfører
Eli Berge Næss, Sogn og Fjordane Gjenvalg – for ett år

Kvinneutvalget

Leder
Siri Helle, Sogn og Fjordane NY – for ett år

Øvrige medlemmer
Oda Evy Øyen, Oppland Ikke på val
Yvonne Tonnaer Christensen, Oppland Ny

Varamedlemmer (for 1 år)
Bodil Nordjorde , Telemark Ny
Gunni Løvdal Larsen, Møre og Romsdal Gjenvalg

Ungdomsutvalget

Leder
Kirsti Winnberg, Sør-Trøndelag Gjenvalg – for ett år

Øvrige medlemmer
Jon Ivar Tofte, Oppland Ny for 2 år
Guri Sterud Stutlien, Oppland Ikke på valg
Øystein Elgevasslien, Hedmark Ikke på valg
Åshild Charlotte Monsø, Trøndelag? Ny for 2 år

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as