NBS SATSER PÅ UNGDOMMEN – UNGDOMMEN SATSER PÅ NBS

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i løpet av 3 år doblet antall "ungdomsmedlemmer", medlemmer under 35 år som ikke driver gårdsbruk. Organisasjonen har i dag 450 ungdomsmedlemmer .

Til landsmøtet 5. og 6. november på Clarion, Gardermoen har hvert fylkeslag rett til å sende en ungdomsutsending, i tillegg til utsendinger fra lokallagene. Påmeldingen til årets landsmøte er rekordstort, noe som er gledelig og som viser en organisasjon i vekst, sier fungerende leder Arne Lofthus.

Til landsmøtet 2016 foreligger et lovendringsforslag, om å utvide ungdomsutvalget til fem medlemmer.

Følgende personer er foreslått til ungdomsutvalget:
Leder
 Kirsti Winnberg, Sør-Trøndelag
Øvrige medlemmer: 
Ingebjørg Kristense Øygarden, Telemark, Guri Sterud Stutlien, Oppland, Øystein Elgevasslien, Hedmark
 og Johanne Sørheim, Hedmark
Winneberg, Øygarden og Stutlien er i dag alle studenter ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet på Ås. Elgvasslien studerer økonomi og landbruk på Nord universitet i Steinkjer mens Sørheim er i dag ansatt i Natur og Ungdom. I tillegg sitter Ragnhild Elvestad, 25 år fra Troms, i styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag mens Elin Bergerud, 30 år fra Buskerud, er foreslått som nytt styremedlem.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i alle år prioritert rekruttering til og likestilling i jordbruket, sier Lofthus, og viser til prosjektene Grønt Spa'tak og Slipp oss til – ungdom inn i landbruket. - Det har vært viktig for oss å skape et godt omdømme for landbruket, også hos dem som ikke er fra gard, men som ser viktigheten av å opprettholde jordbruket i Norge og som også kunne tenke seg en framtid som bønder. Vår erfaring fra disse prosjektene, som har pågått i over 20 år, er at det finnes svært mange unge som kan tenke seg å ta over et gardsbruk for å drive det videre, sier Arne Lofthus.

For mer informasjon
Arne Lofthus 99355590
Olaf Godli 97546142
John Petter Løvstad 45025212


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as