Styret i NBS. Fra venstre: Per Anton Nesjan, Torbjørn Norland, Oddvar Vigdenes, Terje Nystabakk, Merete Furuberg, Arne Lofthus, Berit Bergset, Marielle Vink de Roos. Foto: Leonid Rødsten

Nytt styre i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Merete Furuberg ble i dag gjenvalgt som styreleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Med seg på laget får hun blant andre Arne Lofthus som ny politisk nestleder etter Modulf Aukan, Marielle Vink De Roos og Berit Bergset, som avløser Mari Amundsen og Therese Rudi som styremedlemmer.

Her er oversikten over alle som ble valgt til ulike verv i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag:

Styret:

Leder
Ann Merete Furuberg, Hedmark Gjenvalgt – for ett år

Styremedlemmer (for 2 år)
Arne Lofthus, Hordaland Ny - valgt
Marielle Vink de Roos, Nordland Ny - valgt
Berit Bergset, Oppland Ny - valgt

Øvrige styremedlemmer
Terje Nystabakk, Nordland Ikke på valg
Torbjørn Norland, Rogaland Ikke på valg
Oddvar Vigdenes, Nord-Trøndelag Ikke på valg

Politisk nestleder
Arne Lofthus, Hordaland Ny - valgt

Organisatorisk nestleder
Oddvar Vigdenes, Nord-Trøndelag Gjenvalgt – for ett år

Varamedlemmer (for 1 år)
1. Ragnhild B. Elvestad, Troms Gjenvalgt
2. Øystein Pugerud, Hordaland Gjenvalgt
3. Oddveig Moen, Buskerud Gjenvalgt
4. Ingvild Hansen Nystad, Møre og Romsdal Ny - valgt
5. Britt Marthinussen, Troms Ny - valgt

Ordførerskapet:

Ordfører