Uttalelse fra Landsmøtet: Blå- blå regjering sier ja til genmanipulert mais

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) har ifølge Bergens Tidende godkjent to genmanipulerte maistyper T225 og NK603 til mat og for. Maisen er godkjent for import, men ikke for dyrking i Norge. Med dette vedtaket avgjøres en langvarig strid, og en prinsipiell grense i Norge er brutt ved at GMO-mais tillates importert og solgt i Norge.

Landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag (NBS) viser til at maislinjen T25 fra Bayer Crop Science har fått tilført gen fra bakterie og virus. Dette gjør planten motstandsdyktig mot sprøytemidlet Glufosinat-ammonium, som er forbudt brukt i Norge. Midlet skal fases ut i EU innen 2017 på grunn av høy giftighet.

Landsmøtet i NBS påpeker at vedtaket er i strid med den norske genteknologiloven som tillater bare genmanipulerte organismer (GMO) i Norge dersom de er produsert på:

«En etisk og samfunnsmessig forsvarlig måte i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling og uten helse- og miljømessige skadevirkninger» §1

En maissort som er gentuklet for å tåle et giftig sprøytemiddel som er forbudt i Norge, strider mot lovens formål.
Landsmøtet i NBS minner om at i EØS-avtalen er ett av de få avvikene fra EUs regler som Norge får beholde, er i spørsmålet om GMO-landbruk. Norske myndigheter kan praktisere langt strengere regler for godkjenning av GMO-planter enn EU gjør.

Landsmøtet i NBS er helt uenig med miljøminister Sundtofts avgjørelser og oppfordrer landbrukets leverandører til å boikotte bruk av GMO i for og mat. Landsmøtet minner om at det er sterk oppslutning om å si nei til GMO i Norge.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as