Valg på landsmøtet 2016

Merete Furuberg ble gjenvalgt som styrleder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Arne Lofthus fortsetter som politisk nestleder og Oddvar Vigdenes som organisatorisk nestleder. Elin Bergerud fra Buskerud ble valgt inn som nytt styremedlem. Ellers består styret av Torbjørn Norland, Marielle Vink de Roos og Ragnhild B Elvestad.

Her er oversikten over alle som ble valgt til ulike verv i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i dag:

Styret:

Leder
Ann Merete Furuberg, Hedmark Gjenvalg – for ett år

Styremedlemmer (for 2 år)
Arne Lofthus, Hordaland Gjenvalg
Marielle Vink de Roos, Nordland Gjenvalg
Elin Bergerud, Buskerud Ny - valgt

Øvrige styremedlemmer

Ragnhild B Elvestad, Troms Ikke på valg
Torbjørn Norland, Rogaland Ikke på valg
Oddvar Vigdenes, Nord-Trøndelag Ikke på valg

 

Politisk nestleder
Arne Lofthus, Hordaland Gjenvalg - for ett år

Organisatorisk nestleder
Oddvar Vigdenes, Nord-Trøndelag Gjenvalg – for ett år

Varamedlemmer (for 1 år)
1. Oddveig P. Moen, Buskerud Gjenvalg
2. Ole Tvete Muriteigen, Oppland Ny
3. Rangnhild G Thunheim, Møre og Romsdal Ny
4. Olav Endre Liseter, Nord-Trøndelag Gjenvalg
5. Britt Marthinussen, Troms Gjenvalg

Ordførerskapet:

Ordfører
Per Anton Nesjan, Nordland Gjenvalgt – for ett år

Varaordfører
Eli Berge Ness, Sogn og Fjordane Ny - for ett år

Kvinneutvalget

Leder
Ellen Marie Tangen, Hedmark Gjenvalg - for ett år

Ungdomsutvalget

Leder
Kirsti Winnberg, Sør Trøndelag Ny - for ett år


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as