Valgnemndas innstilling

Forslaget til nytt styre/ordførerskap/kvinneutvalg/ ungdomsutvalg som skal velges på Landsmøtet på Gardermoen.

Merete Furuberg foreslås gjenvalgt som leder. Elin Bergerud foreslås som politisk nestleder og Ragnhild Bergset Elvestad foreslås som organisatorisk nestleder. Som nytt styremedlem foreslås Kjell Erik Brandstadmoen fra Oppland.

Styret:

Leder
Ann Merete Furuberg, Hedmark Gjenvalg – for ett år

Styremedlemmer
Kjell Erik Brandstadmoen, Oppland Ny, for to år
Ragnhild B. Elvestad, Troms Gjenvalg
Torbjørn Norland, Rogaland Gjenvalg

Øvrige styremedlemmer
Arne Lofthus, Hordaland Ikke på valg
Marielle Vink de Roos, Nordland Ikke på valg
Elin Bergerud, Buskerud Ikke på valg

Politisk nestleder
Elin Bergerud, Buskerud Ny – for ett år

Organisatorisk nestleder
Ragnhild B. Elvestad, Troms Ny – for ett år

Varamedlemmer (for 1 år)

1. Katrine Kinn, Akershus Ny
2. Ragnhild G. Tunheim, Møre og Romsdal Gjenvalg
3. Olav Endre Liseter, Nord-Trøndelag Gjenvalg
4. Britt Marthinussen, Troms Gjenvalg
5. Kristian Ekre, Oppland NY

Ordførerskapet:

Ordfører
Ole Tvete Muriteigen, Oppland Ny – for ett år

Varaordfører
Eli Berge Næss, Sogn og Fjordane Gjenvalg – for ett år

Kvinneutvalget

Leder
Siri Helle, Sogn og Fjordane NY – for ett år

Øvrige medlemmer
Oda Evy Øyen, Oppland Ikke på valg
Medlem ikke avklart

Varamedlemmer (for 1 år)
Yvonne Tonnaer Christensen, Oppland Gjenvalg
Gunni Løvdal Larsen, Møre og Romsdal Gjenvalg

Ungdomsutvalget

Leder
Kirsti Winnberg, Sør-Trøndelag Gjenvalg – for ett år

Øvrige medlemmer
Jon Ivar Tofte, Oppland Ny for 2 år
Guri Sterud Stutlien, Oppland Ikke på valg
Øystein Elgevasslien, Hedmark Ikke på valg
Åshild Charlotte Monsø, Trøndelag? Ny for 2 år

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Foran jordbruksforhandlingene
(foran-jordbruksforhandlingene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Forventninger til jordbruksforhandlingene
(forventninger-til-jordbruksforhandlngene.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Matproduksjon på lokale ressurser
(matproduksjon-pa-lokale-ressurser.pdf, 9MB)

/share/mime/48/pdf.png Miljøvennlig drift - lønnsomt
(miljovennlig-drift-lonnsomt.pdf, 925kB)

/share/mime/48/pdf.png Agroøkologi i Baskerland
(agrookologi-i-baskerland.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 95kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as