Ragnhild Elvestad og landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 2014 Foto: Leonid Rødsten

Vedtak og uttalelser fra landsmøtet 2014

Her kan du lese alle vedtak og uttalelser fra landsmøtet 2014.

Se sakene her


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as