Lansering av prisen «Årets beitekommune i rovviltområder»

Styret besluttet på møte den 15.06.17 å opprette denne prisen. Utdelingen skal skje under landsmøtet. Landsstyret er jury.

Nærmere om forslaget

Teksten under gjengir utvalgets framstilling av bakgrunn og formål med prisen.

Bakgrunn: Det er stor forskjell på måten kommuner stiller opp for beitenæring, ikke minst i forhold til rovviltplagene.

For å heise fram kommuner som utmerker seg i positiv retning, er det vedtatt i utvalget at NBS skal etablere en pris: «Årets beitekommune» som skal deles ut på LM.

På den måten kan vi få positiv omtale og heise fram et eksempel for andre kommuner som både våger mindre og bruker mindre ressurser for å støtte opp om ei hardt pressa beitenæring.

Vi kan bruke Bonde og Småbruker, Nett No eller legge det inn i en egen henvendelse til lokallag og fylkeslag med oppfordring til forslag.

Forslagsrett har lokallag og fylkeslag. Rovviltutvalget er jury. Prisen kan være f.eks. et vakkert naturbilde med beitedyr i et velpleiet natur/kulturlandskap.

Kriterier vi skal kåre etter kan f.eks. være:

  • Er i tett dialog med beitenæringa før, under og etter beitesesongen.
  • Erkjenner den psykiske belastninga rovviltangrep utgjør for beitebrukerne
  • Tar på seg ansvaret for søknader om skadefellingstillatelse
  • Klager på eventuelle avslag
  • Bidrar til mest mulig rettferdig erstatningsoppgjør
  • Kurser og organisere på en god måte kommunens skadefellingslag
  • Bidrar til kurs for kadaverhundekvipasjer
  • Etablere varslingstjeneste ved rovvilt/angrep i beiteområdene

Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as