Løftebrudd fra regjeringa

Uttalelse fra landsmøtet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag 11. november

Daværende Landbruksminister Jon Georg Dale lovte på NBS sitt landsmøte 2017 at prinsippa for Hadelandsoppgjøret skulle inn i forskrift og gjøres varig.

Etter sommeren 2018, der beitebrukere i Nord-Østerdalen opplevde alvorlige og vedvarende ulveangrep på husdyra sine, blei det satt fram krav om likebehandling ved rovdyrerstatning. Man viste til løsningene fra Hadeland året før. Imidlertid avviser Klima- og Miljødepartementet kravet

og viser til at beitebrukerne i Nord-Østerdalen opplever tap av sau til rovvilt regelmessig over tid, og at dette rettferdiggjør forskjellsbehandling.

Samtidig blir beitebrukerne kritisert for at de har drevet ekstraordinært tilsyn hele sommeren.

NBS reagerer kraftig på at regjering og forvaltning kan holde beitebrukere for narr på en slik måte.

Belastninga ved rovdyrangrep blir ikke mindre fordi om angrepa er «regelmessige over tid»
NBS krever at ministeren rydder opp i denne saken og behandler slike saker på en lik og rettferdig måte.

 


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as