Åpen høring i Stortingets næringskomite torsdag 28. mars 2019

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er bekymret for den økonomiske innstramningen Veterinærinstituttet er satt i, og de avgjørelser som er tatt for å redusere utgiftene for instituttet. En flytting av Veterinærinstituttet til Ås bør ikke gå utover virksomhet i distriktene.

Representantforslag 86 S (2018-2019) fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Cecilie Myrseth,Nils Kristen Sandtrøen, Kirsti Leirtrø, Øystein Langholm Hansen og Terje Aasland om å beholde dagens oppgaver og regionale struktur i Veterinærinstituttet Dokument 8.86 S (2018-2019)


Vi i Norsk Bonde og Småbrukarlag støtter forslagsstillerne i dette Dok 8 forslaget. Vi er bekymra for den økonomiske innstrammingen Veterinærinstituttet er satt i, og de avgjørelser som er tatt for å redusere utgiftene for instituttet. En flytting av Veterinærinstituttet til Ås bør ikke gå utover virksomhet i distriktene. I 2015 var samme saken oppe med vedtak i Stortinget, som ba regjeringen sikre kompetanse og virksomhet innen både fastlandssektor og fiske i Nord Norge. Det gjaldt da også obduksjonsenheten og laboratorievirksomhet i Tromsø. Vi ser av Nationen i går at Veterinærinstituttet har funnet en løsning for obduksjon 1 år til. Det er veldig bra, men det er bare en midlertidig løsning. Vi mener det er behov for å ha en mer langsiktig plan på plass her, ikke at dette er oppe hvert 4 år.

Dette gjelder ikke bare Nord Norge, som region, men også Rogaland, et av våre største matproduksjonsområder.
Norge er et langstrakt land med bosetning, aktivitet, fiske og landbruksdrift og turisme i hele landet. I tillegg grenser vi både til Sverige, Finland og Russland i Nord, og vi har ei særs lang kystlinje. Dermed er det viktig å opprettholde beredskap og kompetanse på dyrehelse, mattrygghet, diagnostikk og rådgiving i hele landet. Norsk Bonde og Småbrukarlag ser med uro på nedbemanning og endring som kan føre til dårligere lokalkunnskap og stedlig kompetanse av veterinærfaglig art. Nord Norge er en stor region som også favner Svalbard, dermed er tilstedeværelsen enda viktigere for å sikre landsdekkende beredskap. Det må regjeringa vår sørge for.

Det må opprettholdes laboratorier og obduksjonsmulighet på regionalt nivå som i dag, slik at det er en reell mulighet til å benytte seg av disse ved akutte behov.

Nedleggelse av obduksjon og laboratoriet i Tromsø, er det vi opplever som det mest prekære i denne sammenhengen. Det er imidlertid også særs viktig å beholde de andre enhetene for å sikre oppgavene. Regjeringen må sikre at dette skjer.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as