Fagpolitisk seminar i Oppland Bonde og Småbrukarlag

Seminaret er lagt opp i tre samlinger. Det første blir lørdag 2. mars 2019 med oppstart kl 10.00. Se program:

De to andre oppfølgingsdagene kommer til høsten. Da blir det lagt vekt på fag, agronomi og økonomi. Programmet er ikke endelig fastlagt med innledere og tema.

Du/dere inviteres til å delta på seminaret. På grunn av bevertning og andre utgifter ser vi oss nødt til å kreve dere for en liten deltakeravgift på kr 150, per deltaker og dag. Kan betales ved frammøte eller vipses til vipps nr 538447.
Bindende påmelding første dag, til Terje Holen, tlf 909 72675, eller e-post terje.holen@smabrukarlaget.no innen 23. februar 2019. Begrenset antall plasser, så først til mølla.......

Dag en, lørdag 2. mars 2019, kl 10.00, på Felleskjøpet Lillehammer, Industrigata 56.

Gras erstatter kraftfor.
Kl 10.00. Norsk sjølforsyning basert i størst mulig grad på norske resurser.
Handelsavtaler. Importkvoter. Tollvern. Nasjonale muligheter.
Christian Anton Smedshaug, Agri annalyse, innleder
Spørsmål og korte kommentarer.

Kl 12.00 Matpause.

Kl 13.00 Utmarksbeite som framtidig ressurs for kjøtt og mjølkeproduksjon.
Beitekvalitet. Grasarter. Beitepress/ Beitekapasitet.
Yngve Rekdal, NIBIO, innleder
Spørsmål og korte kommentarer.

Kl 15.00 Avslutning.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as