Fordelingsforhandlingene i gang

Jordbrukets forhandlingsutvalg møtte staten 21.06.17 om fordeling av rammen for jordbruksoppgjøret.
I behandlingen av jordbruksoppgjøret i Stortinget vedtok Stortinget en ramme på 625 millioner kroner og føringer for fordelingen, og sendte oppgjøret tilbake til partene.

Jordbrukets forhandlingsutvalg bestående av forhandlingsutvalgene Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Bondelag ble konstituert 20.06.17.
- Jordbruket følger opp Stortingets vedtak og går til møtene om å fordele midlene for et best mulig resultat for bonden ut fra våre prioriteringer og Stortingets føringer, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.


Velg ditt fylkeslag