Framtidsbonden - en leilending?

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er sterkt kritisk til at Rema, som eier av Norsk Kylling, nå kommer med et utilslørt forsøk på vertikal integrering i produksjonskjeden for kylling. Saken gjelder anbudet som Norsk Kylling har sendt ut til fôrleverandørene i Trondheimsdistriktet om levering av billigere kraftfôr til kyllingprodusentene som leverer til Norsk Kylling.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan ikke akseptere at kyllingprodusentene skal bli tvunget til å kjøpe kraftfôr fra en bestemt leverandør. Kyllingprodusentene må sjølve få bestemme hvilke leverandører de skal kjøpe driftsmidler fra.
Kyllingprodusentene i Norge er allerede i dag sterkt bundet til en av tre aktører på mottakersiden gjennom de produksjonskontraktene som finnes mellom produsent og mottaker. Denne bindingen vil bli enda sterkere dersom mottakeren av kyllingen også får kontroll med fôrleveransen til kyllingprodusentene. Dette er starten på utviklingen mot et jordbruk som vi i Norsk Bonde- og Småbrukarlag ikke vil ha i Norge. Det er mulig å tenke seg at integreringen også vil kunne bli utvidet til å gjelde andre typer driftsmidler. Resultatet av en slik utvikling er at bonden - kyllingprodusenten – blir sittende igjen som en leilending i produksjonskjeden og slik skal vi ikke ha det. Framtidsbonden – en leilending? Nei, takk!
Min oppfordring går til Reitan som eier av Rema og Norsk Kylling; avblås dette utspillet om vertikal integrering!

Merete Furuberg,
Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as