Går i rette med Nationens leder

Nationen skriver i sin leder 7/8 om strukturtiltakene som ble innført ved jordbruksoppgjøret 2014. "Dette er endringer som neppe lar seg reversere. Å tilbakeføre tilskuddstakene vil være svært krevende". Dette er jeg helt uenig i, noe Norsk Bonde- og Småbrukarlag dokumenterte i sitt primærkrav til jordbruksforhandlingene 2017. Jeg vil videre trekke fram Næringskomiteens innstilling til jordbruksmeldinga, behandlet av Stortinget 25.april i år.

På lederplass skriver Nationen 7.8." Likevel tar de som mener at blåblå regjeringen ikke har fått gjennomslag for noen av sine landbrukspolitiske visjoner feil". Jeg er helt enig med Nationen i dette og det er først og fremst fjerning av strukturtiltakene, under jordbruksforhandlingene 2014. Fjerning av strukturtiltakene i 2014 førte til en betydelig omfordeling fra små og mellomstore bruk, til de aller største, noe Nationen har dokumentert i flere oppslag. MEN så skriver Nationen i den samme leder. "Dette er endringer som neppe lar seg reversere. Å tilbakeføre tilskuddstakene vil være svært krevende".
Dette er jeg helt uenig i, noe Norsk Bonde- og Småbrukarlag dokumenterte i sitt primærkrav til jordbruksforhandlingene 2017. Jeg vil videre trekke fram Næringskomiteens innstilling til jordbruksmeldinga, behandlet av Stortinget 25.april i år.
"Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at flere av produksjonstilskuddene er differensierte etter struktur. Disse medlemmer mener videre at disse ordningene bør differensieres slik at økonomien kan styrkes på små og mellomstore bruk. Det bør også være et tak på hvor mange dyr per bruk per dyreslag som gir rett til støtte.
Komiteens medlemmer fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti mener det er nødvendig å ha en tydelig strukturprofil på både areal- og husdyrtilskuddene, med et øvre tak for støtten".
Med en nye regjering, som følger opp sine merknader fra i våres er det fult mulig å reversere endingene fra 2014. Spørsmålet er vil de rødgrønne mene det samme i opposisjon som i posisjon?


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as