Jordbruksforhandlingene 2017

Venstres svik!

Næringskomiteen sluttførte arbeidet med innstillingen til årets jordbruksoppgjør 12. juni. Innst. 445 S (2016 – 2017) viser at det er tre ulike forslag til avtaleramme for oppgjøret:

H/FRP 410 mill. kroner – herav prisramme 150 mill. kroner
Venstre 625 mill. kroner – herav prisramme 150 mill. kroner
AP, KrF, SP og SV 790 mill. kroner – herav prisramme 195 mill. kroner

Regjeringspartiene har varslet at de subsidiært vil støtte Venstres forslag som med det vil få flertall.

Det viktigste spørsmålet i årets jordbruksforhandlinger har vært å operasjonalisere Stortingets inntektsmål som er:

«For å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i næringen, mener komiteen at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet.»

For å sikre samme kronemessige inntektsutvikling i jordbruket som hos andre grupper måtte ramma være på minst 790 mill. kroner som vil gi 16.700 kroner pr. årsverk.

Etter bruddet mellom staten og faglaga viste diskusjonen i næringskomiteen at det ikke var flertall for regjeringens forslag til avtale på 410 mill. kroner. Partiene AP, SP, SV, KrF og Venstre førte reelle forhandlinger fram til 8. juni med mål om å bli enige om en helhetlig jordbruksavtale for 2018 som minimum ville sikre jordbruket samme kronemessige inntektsutvikling som andre grupper.

Torsdag kveld 8. juni brøt Venstre ut av forhandlingene. Venstres landbrukspolitiske talsmann begrunnet dette med at avtaleramme ble for høy. Med dette har også Venstre sviktet ordlyden i den enstemmige merknaden fra komiteen i innstillingen til behandlingen av stortingsmelding nr. 11.

Dersom Venstre står fast på 625 mill. kroner vil Venstre være ansvarlig for at en historisk mulighet om å få operasjonalisert inntektsmålet med kronemessig lik inntektsutvikling ikke vil få flertall på Stortinget. - Dette er et svik som handler om mye mer enn jordbruksavtalen for 2018, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Forslaget fra Venstre innebærer at sluttføringen av jordbruksforhandlingene sendes tilbake til avtalepartene som en rein fordelingsforhandling. Venstres «såkalte» prinsipper for fordelingsforhandlingene er svært lite presise med unntak av punktet som gjelder «fortsatt stimulere potetspritproduksjon».

Furuberg vil på den annen side gi stor ros til de fire partiene som ble enige om en inntektsramme på 790 mill. kroner som ville gitt jordbruket den samme kronemessige inntektsutviklingen som andre grupper. De fire partiene har også foreslått