Melkekvotene uendret i 2015

Etter kvotedrøftingene i dag har Landbruks- og matdepartementet fastsatt forholdstallet for disponibel kvote for kumelk til 1,03 og forholdstallet for disponibel kvote for geitemelk til 0,97 for kvoteåret 2015.

Dette er en videreføring av forholdstallene fra foregående kvoteår for begge produksjonene. Videreføringen av produksjonsmuligheten for kumelk skal gjelde for alle melke-produsenter, også for foretak med kvote over produksjonstaket.

Under møtet redegjorde Tine for markedssituasjonen for inneværende kvoteår og prognosene for 2015. Tines anbefaling var å videreføre forholdstallet for disponibel kvote for hhv kumelk og geitemelk på 1,03 og 0,97, og dette fikk støtte fra begge faglagene og Landbruks- og matdepartementet.

Referat fra møtet kan du lese her.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as