MVA- grensen beholdes

Regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti ble i dag enige om statsbudsjett for 2015. Her ble det klart at beløpsgrensen for MVA- registrering beholdes på dagens nivå, 50.000 kroner.

I tillegg ble det klart at forskningsmidlene til jordbruket økes med 32 millioner kroner, at det bevilges 5 millioner kroner til Sogn jord- og hagebruksskole og at støtten til organisasjoner over Landbruks- og matdepartementets budsjett økes med 5,5 millioner kroner, alt sett i forhold til regjeringens opprinnelige budsjettforslag.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er glade for at flere negative endringsforslag fra regjeringens forslag til statsbudsjett ikke vil bli gjennomført:

- En tredobling av grensen for MVA- registrering ville betydd en tredobling av inntekter før merverdiavgiften på investeringer blir refundert. Dette ville vært svært vanskelig for mindre gårdsbruk og bedrifter, og det er gledelig at grensen beholdes på dagens nivå, sier Merete Furuberg, som også er glad for at forskningsmidlene økes og at det bevilges penger til Sogn jord- og hagebruksskole:

- Om vi skal ruste norsk landbruk for framtida er det viktig at det satses på forskning og innovasjon. Vi skal øke matproduksjonen og verdiskapingen fra norsk landbruk. Det er derfor positivt at forskningsmidlene økes. I tillegg er det bra at landets eneste yrkesskole som utdanner agronomer i økologisk landbruk får midler til videre drift. Denne skolen er et viktig verktøy for å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk, avslutter Furuberg.

Se hele avtalen her

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as