Norsk Gardsost-møte om upasteurisert melk 7/3

Et annet regelverk for salg av upasteurisert melk med hyppig prøvetaging og kontroll kan være tryggere enn dagens der det kan skje salg direkte fra gården uten å være organisert!

Merete Furuberg påpekte styrken som små bruk har mht mindre potensiell smittefare ved at de som regel har sjeldnere kontakt med andre besetninger, mindre dyretetthet og færre røktere. Antibiotikaresistente bakterier er imidlertid en framtidig trussel som kan bre om seg også her til lands. Dette vil sette store krav til hygiene, testing av røkter og andre forebyggende og direkte tiltak.

Tom Baars, opprinnelig fra Nederland, med erfaring fra ysting i Alpene holdt et meget interessant foredrag om effekter av upasteurisert melk i vitenskapelige forsøk. Hans hovedbudskap var mindre allergisykdommer, astma og andre helseeffekter som et resultat av konsum av upasteurisert melk og gårdslivet.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as