Norsk Gardsost-møte om upasteurisert melk 7/3

Et annet regelverk for salg av upasteurisert melk med hyppig prøvetaging og kontroll kan være tryggere enn dagens der det kan skje salg direkte fra gården uten å være organisert!

Merete Furuberg påpekte styrken som små bruk har mht mindre potensiell smittefare ved at de som regel har sjeldnere kontakt med andre besetninger, mindre dyretetthet og færre røktere. Antibiotikaresistente bakterier er imidlertid en framtidig trussel som kan bre om seg også her til lands. Dette vil sette store krav til hygiene, testing av røkter og andre forebyggende og direkte tiltak.

Tom Baars, opprinnelig fra Nederland, med erfaring fra ysting i Alpene holdt et meget interessant foredrag om effekter av upasteurisert melk i vitenskapelige forsøk. Hans hovedbudskap var mindre allergisykdommer, astma og andre helseeffekter som et resultat av konsum av upasteurisert melk og gårdslivet.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as