Økt kraftforpris: Riktig prioritering av Sp

Norsk Bonde- og Småbrukarlag berømmer Senterpartiet for utspillet om økt kraftfôrpris.

- «Bruken av norske arealer går ned, samtidig som kraftfôrforbruket øker. Med dagens prisforhold mellom kraftfôr og grovfôr, er det god økonomi for bønder å øke kraftfôrandelen i fôrseddelen til drøvtyggere. Samtidig er denne utviklingen en trussel mot nasjonens matsikkerhet», sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Senterpartiets representant i Næringskomiteen, Geir Pollestad, har fremmet forslag om at  prisen på kraftfôr må økes for at det skal lønne seg å ta i bruk norsk areal. Utspillet høstet kritikk både fra Nortura og Norges Bondelag.

- «For NBS er det avgjørende at økt kraftfôrpris ikke reduserer overføringer til jordbruket,

men at det stimulerer til høyere bruk av norsk areal. Vi må huske på at det brukes betydelige

summer hvert år over jordbruksavtalen for å holde kraftfôrprisen nede.

Disse pengene kan åpenbart brukes bedre», fortsetter Furuberg.

Hvert år forhandler staten og faglagene om størrelsen på midlene som går til prisnedskriving

av kraftfôr gjennom jordbruksforhandlingene.

- «Når prisen på kraftfôr i forhold til grovfôr har sunket jevnt de siste femti årene, blant annet

som følge av prisnedskrivningsmidler, så har det ført til en ugunstig balanse mellom bruk av 

kraftfôr og egne arealer. Det er derfor nødvendig med politiske grep for å gjenopprette

balansen, og kraftfôrprisen er et av de beste virkemidlene for å oppnå dette.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har i en årrekke påpekt utfordringene ved for lav kraftfôrpris.

Det er derfor veldig positivt å se at flere tar tak i utfordringen», avslutter Furuberg.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as