Presisering om NBS og det generelle beitetilskuddet for småfe

Leder i NBS, Merete Furuberg, beklager at teksten til og fremføring i Næringskomitéen i Stortinget 24/5 er uklar slik at den er blitt misforstått. Derfor presiseres følgende:

NBS er for en økt fokus på utmarks- og kulturbeiter - særlig for sau og geit (all småfe), men mot en fullstendig fjerning av det generelle beitetilskuddet - mot også for sau og geit (all småfe).

Ved brudd er det Jordbrukets felleskrav som gjelder. Det er IKKE blitt forhandlet noe etter bruddet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag må stå på felleskravet.

Noe annet er ikke sagt eller skrevet.

Det er ikke ment noe annet i høringsuttalelsen enn i jordbrukets felleskrav, fordi NBS må stå på felleskravet ved felles brudd.

Når man skal forkorte et stort dokument ned til 10 minutter blir det muligens forkortelser som kan forårsake misforståelser. Jeg synes at det er klart fordi jeg vet jo hva det betyr, men jeg skjønner at det er uklart siden noen har misforstått det. Det står IKKE AT NBS er FOR å fjerne det generelle beitetilskuddet, og det sa jeg heller ikke (har hørt opptaket på nytt).

NBS er for en økt fokus på utmarks- og kulturbeiter - særlig for sau og geit (all småfe), men mot en fullstendig fjerning av det generelle beitetilskuddet - mot også for sau og geit (all småfe).


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as