Sats konkret sammen med oss, statsråd Dale!

«Supert, statsråd Dale!» utbryter leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg, da hun får servert nyheten om at landbruks- og matminister Jon Georg Dale lanserte strategien «Opplevingar for ein kvar smak – Strategi for reiseliv basert på landbruket og reindrifta sine ressursar» under Grüne Woche.

Landbruks- og matdepartementet opplyser at lokalprodusert mat spiller en nøkkelrolle i den nye strategien. Det fremheves at det blir lagt mer vekt på den opplevelsesbaserte turismen, og at svært mange reisende viser økende interesse for mat som har ei historie.

- «Dette støtter Norsk Bonde- og Småbrukarlag! NBS tok initiativet til «Verdiskapingsprogrammet», og kjempet frem flertall for dette til tross for stor motstand for 16 – 17 år siden, særlig internt i jordbruket. Jeg tar imot den nye strategien med åpent sinn, og opplever ytterligere gjennomslag for denne delen av arbeidet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag», jubler Furuberg.

- «MEN – mye gjenstår når det kommer til konkretisering og politiske virkemidler. På vegne av NBS inviterer jeg derfor statsråd Dale til videre satsing sammen med oss til å prioritere, videreutvikle og utvikle politiske og økonomiske virkemidler som løfter frem lokalmat og landbruks- og reindriftsbasert reiseliv», uttrykker Furuberg.

- «Det går IKKE i lengden å frikoble lokale spesialiteter fra landbrukspolitikken!» fastslår leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as