Stortinget avviser regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk!

Pressemelding:

Stortingets næringskomite har i dag lagt fram innstillingen til Stortingets behandling av Meld. St. 11 (2016 – 2017). På alle viktige punkter har et flertall på Stortinget avvist regjeringens nye mål og virkemidler, regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk er avvist. Vi er svært glade for at et flertall på Stortinget har avvist de aller fleste av regjeringens mange forslag til ny politikk, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Merete Furuberg.

Furuberg peker på følgende forslag, som regjeringen har lidd nederlag på.
• Det er ikke flertall for regjeringas hovedmålformål. Flertallet mener det skal være «økt norsk matproduksjon med grunnlag i norske ressurser».
• Det er ikke flertall for videreføring av dagens «uklare» inntektsmål» sikre eller legge til rette for at jordbruket skal ha en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper i samfunnet». Det nye inntektsmålet er, « for å sikre rekruttering, og for å løfte inntektsmulighetene i næringa, mener flertallet at inntektsmålet skal være å redusere inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper i samfunnet".
• Regjeringen får IKKE flertall for noen av sine forslag om avvikling av markedsbalanseringene for korn, geitmelk, egg, poteter og matpotet
• Regjeringen får IKKE flertall for å avvikle avløserordningen.
• Regjeringen får IKKE flertall for å avvikle tidligpensjon.
• Regjeringen får IKKE flertall for å redusere antall melkeregioner til 10. Der er flertall for 14 melkeregioner og partene i jordbruksoppgjøret skal fastsette detaljert regiongrenser.

Det er positivt at et flertall mener det bør vurderes å innføre et driftsvansketilskudd og at Ap, Sp og SV vil innføre et tak på hvor mange dyr per bruk per dyreslag som gir rett til støtte, sier Furuberg.

Den store svakheten ved meldinga og innstillinga er manglende konkretisering av offensive tiltak for et resursbasert jordbruk, tilpasset et endra klima, avslutter Furuberg.

For mer informasjon, kontakt:

Merete Furuberg                901 63 092

Olaf Godli                             975 46 142

John Petter Løvstad            450 25 212

 

/share/mime/48/pdf.png Stortinget avviser regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk!
(dale-skryteliste.pdf, 264kB)

/share/mime/48/pdf.png Stortinget avviser regjeringens forslag til ny jordbrukspolitikk!
(innst.-251-17.pdf, 1MB)


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as