Ta ansvar for klimaet !

Uttalelse fra Norsk Bonde- og Småbrukarlags fylkesledermøte 20 mars 2019.

Våre barn og ungdommer har skjønt det. Politikere og maktfolk over hele verden må ta et mye større ansvar. Endringene går for sakte. Vi må se på det store bildet. De klimavennlige alternativene må bli billigere og enklere å velge. Det er for eksempel problematisk at fly er billigere enn tog. Ansvaret ligger hos politikerne som fører dårlig klimapolitikk.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil ta landbrukets klimaansvar på alvor. Vi vil stille krav til sjølforsyning når det skal inngås handelsavtaler. NBS mener at vi må ta ansvar for egen matproduksjon over hele landet, nasjonalt jordvern og produksjonsmåter som sikrer både biologisk mangfold og CO2-fangst.

Klimatiltak som skal innføres i landbruket være basert på forskning og faglige vurderinger som den enkelte bonde kan slutte seg til og som gir reel effekt på klimaet.

Regjeringen må begynne å lage klimapolitikk som er bra for mennesker og miljø, og tilrettelegge for klimavennlige valg. Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter barn og ungdom og deres demonstrasjoner.

 


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as