Uttalelse fra representantskapet i NBS

Friske dyr skal ikke ha antibiotika
Det skal være et tydelig skille på hvilke preparater som kan anvendes til fôring av friske dyr og hvilke som skal anvendes til sykdomsbehandling. Produksjonsmåtene må ikke å presse fram antibiotika og anvendelse av andre resistensfremmende preparater.

Kvaliteten på norsk jordbruksmat skal systematisk bedres. Dette må skje gjennom driftsmåter som samla sett gir høy kvalitet, økt bruk av egne arealer, god dyrevelferd og redusert fôrimport. Norsk Bonde og Småbrukarlag vil øke kontrollen av bruken av antibiotika-lignende stoffer i norsk matproduksjon. Det er behov for økt fokus på hvorfor antibiotika-lignende preparater benyttes i norsk jordbruk, og det er behov for satsing på sykdomsforebyggende arbeid. Tilliten til norsk jordbruk ligger i å fremme produksjonsmåter som gir naturlig, ren og trygg mat.


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Vipps nummer: 55 89 91

Utviklet av Imaker as