Venstre sitt alternative statsbudsjett

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Venstre flere endringer som vil være positive for norsk jordbruk. Blant annet går Venstre imot å heve beløpsgrensen for registrering i momsregisteret fra 50.000 til 150.000 kroner.

- For å nå målet om økt matproduksjon er det viktig å legge til rette for at også de minste bruka får rammevilkår som gjør det lønnsomt å drive. Vi er derfor glade for at Venstre går mot å øke beløpsgrensen for registrering i momsregisteret, sier Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

I sitt alternative budsjett foreslår også Venstre å støtte landslinja for økologisk jordbruk, Sogn jord- og Hagebruksskole med 10 millioner kroner.

- Sogn Jord- og Hagebruksskule er den eneste norske yrkesskolen som utdanner agronomer i økologisk landbruk. Skolen er viktig for å oppnå den målsettingen om 15% økologisk produksjon og forbruk. Skolen har også et kompetansemiljø for lokal videreforedling som har vært viktig for etableringen av gårdsysterier de siste årene, sier Godli.

Les hele Venstres alternative budsjett her.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Innkalling til Landsmøtet
(innkalling-til-landsmotet.pdf, 37kB)

/share/mime/48/pdf.png Kjøreplan Landsmøtet
(kjoreplan-landsmotet-9-10-november-2019.pdf, 80kB)

/share/mime/48/pdf.png Landsmøtehefte
(landsmotehefte-2019-2210-.pdf, 727kB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan NBS 2019
(moteplan-nbs-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as