Meretes appell ved Stortinget 23. mai

Kjære alle sammen!
Vi vil ha likhet! Vi vil redusere forskjellene! Norge er et av verdens beste land å bo i fordi vi har små forskjeller mellom folk. Likhet er kanskje det viktigste prinsippet vi hegner om. Hvorfor skal da den norske bonden ha dårligere betalt enn andre for det arbeidet vi gjør?

Synes du det er rettferdig? Vil du at maten din skal produseres på norsk jord? Vil du at bonden som produserer maten din skal ha ei anstendig inntekt?
Vil du ha trygg mat uten uforsvarlig medisinbruk?
Vil du ha liv i distriktene?
Bli med oss i kampen! Kampen står om hvordan maten i Norge skal produseres – om mattrygghet for landets innbyggere – om dyrevelferd og folkehelse – kulturlandskap og reiseliv – om klima og miljø – om vi skal ha familiejordbruk på norske arealer eller industrijordbruk basert på importert arbeidskraft og importert fôr.
Kampen står ikke bare om bondens arbeidsplass, men også om alle de 40 000 industriarbeidsplasser som er avhengige av bondens produksjon. Kampen står om alle arbeidsplasser i bygdesamfunnet som bonden er med og beskjeftiger: rørlegger, elektriker, snekker m.m. Vi er over 100 000 til sammen!
Kjære Stortingspolitikere: Demokrati er åpenbart et stort problem for de interessene som ønsker å rive ned alt vi og våre formødre og - fedre har skapt i dette landet.
I vinter 2017 demonstrerte vi FOR Stortingsvedtak om ulv. H - Frp - regjeringens udemokratiske ulvevedtak fulgte ikke opp Stortinget. Her står vi på nytt og demonstrerer FOR et Stortingsvedtak - nemlig det enstemmige vedtaket om nytt inntektsmål i jordbruket. Vi er glade for at et enstemmig Storting har vedtatt det sterkeste inntektsmålet siden jamnstilligsvedtaket på 1970-tallet. Regjeringen fulgte ikke opp det som dere Stortingspolitikere har vedtatt, og derfor ble det brudd i år.
Bønder, småbrukere – Kjære Venner av norsk landbruk! Det er framtida for norsk landbruk det handler om! Det handler om bosetting og næringsvirksomhet og verdiskaping over hele landet.
Det handler om miljø og internasjonal solidaritet, det handler om levende kulturlandskap og om
levende bygder. Det handler om hva slags landbruk og matproduksjon vi skal ha i landet vårt!
Det handler om vi skal produsere mat på jorda vår! Vi vil ha folk i arbeid - Vi vil ha jord i hevd!
Vi vil ha likhet!


Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Akersgata 41
0158 Oslo

Telefon sentralbord: 22 00 59 10
E-post: post@smabrukarlaget.no

Organisasjonsnummer: 970 16 7943

Kontonummer: 8101.05.36928

Utviklet av Imaker as