Møte i klima- og miljødepartementet om rovvilt

NBS og en rekke organisasjoner var i dag i møte med klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Organisasjonene møttes først hos Norsk Bonde- og Småbrukarlag for å forberede hvilke temaer som skulle tas opp.

Saker som ble tatt opp:
1) Regulering av ulvebestanden inne i ulvesona - Forholdet mellom sonen som reservat og Stortingets bestandsmål, Hensikten med bestandsmål i sona Bestandsestimat/ -overvåking Bruk av ferske tall ved avgjørelser – (Norskog/Norges Skogeierforbund)
2) Mer effektiv jervejakt – (Norges Jeger- og Fiskerforbund)
3) Regional rovviltforvaltning – varslet revisjon og regionreformen – (Norges Bondelag)
4) Kongeørn – (Norske Reindriftssamers Landsforbund)
5) Kontaktutvalget for rovviltforvaltning – (Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk)
6) Post 73, midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak må økes – (Norsk bonde- og småbrukarlag/Norsk Sau og Geit)
7) Kompensasjonsordning for tapte utmarksinntekter – (Norskog/Norges Skogeierforbund)

8) Gentesting av ulv

9)Forvaltningsplan region 6

De som deltok:

Norges Bondelag: Einar Frogner, Finn Erlend Ødegård

Norsk Bonde- og Småbrukarlag: Merete Furuberg, John Petter Løvstad

Norges Skogereierforbund: Nils Bøhn og Hans Asbjørn Sørli

Norskog: Arne Rørå og Benthe Løvenskiold

Norges Jeger- og Fiskeforbund: Siri Parman og Espen Søilen

Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk: Åsmund Ystad og Nils Solberg

Norske Reindriftssamers Landsforbund: Inge Even Danielsen


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as